Samhällskris – skulle du klara av det?

Som ni kanske sett på nyheterna och bland annat från MSB så är det mycket information nu om vår beredskap för att klara av en samhällskris. Skulle du klara av att vara utan el under några dagar? Eller att vattnet slutar rinna under kranen? Det är exakt den typen av problem som vi måste skaffa oss en större beredskap för. Det är egentligen inte så komplicerat som många tror och med några enkla hjälpmedel så skulle de flesta klara minst 72 timmar som är ett riktmärke från MSB. Det är fyra saker som bör vara i fokus:

  • Vatten
  • Värme
  • Mat
  • Kommunikation

När det gäller vatten så är riktmärket att man bör ha ca 3-5 liter per person och dygn. Tänk på att om elen försvinner så går det oftast inte heller att spola vatten ur kranen så se till att ha dunkar eller liknande uppfyllda hemma. Det finns även sätt att rena vatten från andra källor, vi kommer gå djupare in på det senare.

En förutsättning är såklart att man kan hålla sig varm även om el-/centralvärmen hemma slutar att fungera vid en samhällskris. Här finns det en hel del enkla tips som vi kommer diskutera kring mer i kommande inlägg.

Utan mat så fungerar vi människor inte speciellt länge så det är en självklarhet att vi ser till så att vi kan få i oss tillräckligt med föda även om spisen inte fungerar och butikerna är stängda. Det finns både konserver och frystorkad mat som är riktigt bra idag.

Att hålla kontakt med personer och få information från myndigheter etc är viktigt under en krissituation. De flesta vanligt radioapparater och mobiler klarar sig inte speciellt länge utan att kunna laddas i eluttaget. Men det finns hjälp även här som underlättar situationen och ser till så att man kan få viktig info när den behövs.

samhällskris

Det här var en kort intro till krisberedskap och vi kommer fortsätta att lägga upp inlägg här i ämnet som vi hoppas ger er nyttig info.